Rukun Shalat: Panduan Lengkap & Penting

Dalam menjalankan ibadah, terutama shalat, penting untuk memahami dengan baik rukun-rukunnya agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah SWT.

Rukun shalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menyusun keutuhan ibadah shalat. Jika salah satu rukun tersebut terlewat, maka shalat yang kita lakukan dianggap tidak sah dan perlu diulang kembali. Tidak ada pengganti untuk rukun yang terlewat, bahkan dengan sujud sahwi.

Mengapa Pentingnya Memahami Rukun Shalat?

Memahami rukun shalat adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Ini karena rukun shalat adalah inti dari ibadah shalat itu sendiri.

Dalam agama Islam, memahami dan menjalankan ibadah adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berapa Banyak Rukun Shalat?

Jumlah rukun shalat dapat berbeda menurut pandangan para ulama. Beberapa ulama merinci rukun shalat sebanyak 13, 16, bahkan ada yang merinci hingga 18 rukun seperti yang dijabarkan oleh Imam Abu Syu’ja.

Rukun Shalat Menurut Tuntunan Rasulullah SAW

Berikut adalah daftar 13 rukun shalat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW:

 1. Shalat dalam Keadaan Berdiri
 2. Berniat untuk Shalat
 3. Takbiratul Ihram
 4. Membaca Surah Al Fatihah
 5. Gerakan Ruku’
 6. Thuma’ninah
 7. I’tidal dengan Thuma’ninah
 8. Gerakan Sujud dengan Thuma’ninah
 9. Gerakan Duduk di antara Dua Sujud dengan Thuma’ninah
 10. Duduk Tasyahud Awal
 11. Duduk Tasyahud Akhir
 12. Bershawalat kepada Nabi setelah Bacaan Tasyahud Akhir
 13. Salam

Pentingnya Mengetahui Rukun Shalat

Setiap Muslim wajib mengetahui rukun shalat agar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah SWT.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam hal mengetahui rukun-rukunnya.

Rekomendasi  Hukum Aqiqah Anak Perempuan, Satu atau Dua Ekor Kambing?

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis HR Bukhari nomor 1117, Islam adalah agama yang penuh kemudahan bagi umatnya.


Rekomendasi

DMCA Protected